Alpaca

Dierenpark Friesland

De alpaca is geadopteerd door:

Ulbe van der Wal, Oostrum

HOV Harlingen BV, Harlingen

Jan Bart Faber, Broek

Jan & Dirkje Faber, Dokkum

Hendrik & Annie Drost, Dokkum

CDA Dantumadiel

Spar Boonstra, Dokkum

Bennettwallaby

Dierentuin Friesland

De bennettwallaby is geadopteerd door:

Lianne Faber, Stiens

Familie Koers, Noardburgum

Anneli Kooistra, Maarn

Alle Sip Sijens, Jannum

Schilder- en afwerkingsbedrijf De Vries, Dokkum

Mynke Faber, Kollumerzwaag

Vakantiewoningen Friesland Westergeest

Cavia

Dierenpark Friesland

De cavia is geadopteerd door:

Tineke de Hoop, De Westereen

Sabien de Boer, Bears

Bokke Dantuma, Damwâld

Thijs van den Bosch, Zwagerbosch

Moniek Koehoorn, Heerenveen

Jose Brouwer, Birdaard

Anoniem, Feanwâlden

Jan & Afie Dijkstra, De Westereen

Johan Hoogeboom, De Westereen

Sikke Visser, Buitenpost

Yvette Veening, Feanwâlden

Gretha de Vries, Holwert

Eleanor & Charlotte Bussey, Groningen

Riemer, Jildert en Pieter Anne Prins, Damwâld

Sociaal Links Dantumadiel

Familie Bos, Feanwâlden

CDA Dantumadiel

Annie van der Heide, Feanwâlden

Lycke Kloosterman, Feanwâlden

Familie Karsten, Frieschepalen

Hanne Anema, Leeuwarden

Berber en Jelmer Acronius, Jistrum

Damhert

Dierenpark Friesland

Het damhert is geadopteerd door:

Boukje Faber, Stiens

Familie de Vries, Roodkerk

Familie Scholten, Goutum

Familie de Jong, Giekerk

Ray en Thekla Kauling, Druten

Ga terug naar: