Geit

Over Sanjes Safari

De geit is geadopteerd door:

Compusoft, Driesum

Familie Visbeek, Giekerk

Pietsje de Groot, Leeuwarden

Foekje Greydanus, Gorredijk

Femke Postma, Feanwâlden

Alie Visser, Paesens

Johannes Sipma, Kollumerzwaag

Noah van Munster, Hoogeveen

Jacob de Vries, Kollumerzwaag

Cor en Ineke Sijbesma, De Westereen

Janine Hoekstra, Damwâld

Frederick Born, Leeuwarden

Bart van ’t Veer, Dokkum

Familie van der Meer, Hallum

Ibis

De ibis is geadopteerd door:

Anoniem

Mette Kooistra, Maarn

Freke Nijland, Stiens

Nynke Vellinga, Sint Johannesga

Sociaal Links Dantumadiel

Kameel

Dierentuin friesland

De kameel is geadopteerd door:

Hans Ludema BESTRATINGEN, Walterswald

ImagoDei Fotografie, Franeker

Kip

Dierentuin friesland

De kip is geadopteerd door:

Hennie van der Heide, Oudeschoot

Hilmer Dantuma, Damwâld

B&B Peis en Vree, Feanwâlden

J. Reitsma, Ryptsjerk

Guido & Lennon Okkinga, Leeuwarden

Bernard Terlouw, Leusden

Jasper Kooistra, De Westereen

Aafke Wiersma, Hurdegaryp

Henk v. Wessel, Stiens

Cristian & Drika Dijkstra, Wolvega

Basisschool ’t Partoer, Burgum

Ga terug naar:

Menu
Coronabeleid Sanjes Safari

Ten gevolge van de actuele coronamaatregelen zijn wij gesloten t/m 9 februari 2021.

We hopen jullie hierna weer te mogen verwelkomen! 

Steun Sanjes Safari, adopteer een dier.