Geit

Over Sanjes Safari

De geit is geadopteerd door:

Compusoft, Driesum

Familie Visbeek, Giekerk

Pietsje de Groot, Leeuwarden

Foekje Greydanus, Gorredijk

Femke Postma, Feanwâlden

Alie Visser, Paesens

Johannes Sipma, Kollumerzwaag

Noah van Munster, Hoogeveen

Jacob de Vries, Kollumerzwaag

Cor en Ineke Sijbesma, De Westereen

Janine Hoekstra, Damwâld

Frederick Born, Leeuwarden

Bart van ’t Veer, Dokkum

Familie van der Meer, Hallum

Jelke Rodenhuis, Boksum

Rindert Bakker, Damwâld

CDA Dantumadiel

Griet de Vries, Buitenpost

Jos Blanke, Zwolle

Ibis

De ibis is geadopteerd door:

Anoniem

Mette Kooistra, Maarn

Freke Nijland, Stiens

Nynke Vellinga, Sint Johannesga

Sociaal Links Dantumadiel

Arjen Vogel, De Westereen

Rinder Bakker, Damwâld

Alle Sip Sijens, Jannum

Kameel

Dierentuin friesland

De kameel is geadopteerd door:

Hans Ludema Bestratingen, Walterswald

ImagoDei Fotografie, Franeker

Vleesbedrijf Van Assen, Burgum

Pieter Anema, Leeuwarden

Dokkumer Hoogwerker- en Kraanverhuur

Kip

Dierentuin friesland

De kip is geadopteerd door:

Hilmer Dantuma, Damwâld

Hennie van der Heide, Oudeschoot

B&B Peis en Vree, Feanwâlden

J. Reitsma, Ryptsjerk

Guido & Lennon Okkinga, Leeuwarden

Bernard Terlouw, Leusden

Familie van der Beek, Kollumerzwaag

Jasper Kooistra, De Westereen

Aafke Wiersma, Hurdegaryp

Henk v. Wessel, Stiens

Christian & Drika Dijkstra, Wolvega

Basisschool ’t Partoer, Burgum

Anoniem, Broeksterwoude

Linde de Grijs, Usquert

Priscilla Roffel, Leeuwarden

Pluimveebedrijf Het Waddenei

Esmee Sterre Schouten, Oosterwolde

Lidewij Pietersma, Leeuwarden

Ga terug naar: