Lori van de Blauwe Bergen

Over Sanjes Safari

De Lori van de Blauwe Bergen is geadopteerd door:

Eva Kooistra, Driebruggen

Familie Kleefstra, Dokkum

Justin & Kevin Sloot, Feanwâlden

Wouter en Esra van der Beek, Kollumerzwaag

Mini-ezel

Dierenpark Friesland

De mini-ezel is geadopteerd door:

Petra van der Zwaag, Leeuwarden

Elly Wijnia, Harlingen

Jan & Elwie van der Meer, Oosternijkerk

Alderleafste kinderopvang, Dokkum

Sienetta Talma, Franeker

Mini-shetlander

Dierenpark Friesland

De mini-shetlander is geadopteerd door:

Julia & Mees de Jong, Hurdegaryp

Glenys, Merij en Julien, ter nagedachtenis aan opa Dick Bomhof, Leeuwarden

Annelot Span, Ballum

Begeleid Wonen Te Plak, Damwâld

Mini-varken

Dierenpark Friesland

Het mini-varken is geadopteerd door:

Hans Jansen, Sneek

Hanneke Hempenius, Mantgum

Corry Koning, Gerkesklooster

Ralf & Anna Veenstra / van der Bij, De Westereen

Be Bricks, Groningen

G. Visser – van der Woude, De Westereen

Marc en Jarno Veenstra, Kollumerzwaag

De mannen & froulju fan Ypkje, Dokkum

Bertha Grijpstra, Jubbega

Eline, Dokkum

Ga terug naar: